Hundbilen

Bilen är besiktigad och godkänd av Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Den är inredd med individuella burar och har plats för 9 småhundar. 

Bilen är designad för en lugn och trygg miljö för hunden. 

  • Dörrar finns i 2 väderstreck så att hundarna kan lastas in och ut utan att riskera trafik från gatan.

  • Isolerad för jämnare inomhusklimat.

  • Fläkt och ventiler för friskluft finns, Dessa fungerar även när bilens motor är avstängd. Luftomväxlingen sker enligt riktlinjer från Jordbruksverket.

  • Temperaturavläsare

  • Öppet mellan hytt och hundar så att föraren har god kontakt med hundarna under transporten.

  • Burarna anpassas efter hundens storlek för bästa komfort och säkerhet. De är avskärmade från varandra och utrustade med mjuk dyna, filt och vattenskål.

  • Självklart kör vi elektriskt för att minimera klimatpåverkan!